สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3120300310114
 • ชื่อธุรกิจ
 • KRIDSADAFOOD
 • ดวงใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปอาหาร ไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ขนมของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 896600768
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดวงใจ แสงงามปลั่ง
 • ดวงใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020368448
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6600768
 • อีเมล์
 • dj0975599@gmail.com