สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 7120000004640
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าหอมไหมไทยและซักแห้ง
 • เกษร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายน้ำยาซักผ้าไหม และน้ำยาอาบผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เกษร ดีมานพ
 • เกษร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9887034
 • อีเมล์
 • wiladde@yahoo.com