สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545557000432
 • พชร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่อนุญาต 036 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พชร พชรวัตนะ
 • พชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0613088779
 • เบอร์มือถือ
 • 0956290528
 • อีเมล์
 • phachara.pp@gmail.com