สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1301054000032
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องหนังโบลิตี้
 • อัครพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อัครพงศ์ จารุคม
 • อัครพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-6178209
 • เบอร์มือถือ
 • 0923600331
 • อีเมล์
 • bolityleather@hotmail.com