สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0923558000791
 • ธิบดิ์ทิชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี ยู แฮนดี้คราฟ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องหนังและเครื่องสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธิบดิ์ทิชา ยิ้มเที่ยง
 • ธิบดิ์ทิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 094-9914555
 • อีเมล์
 • gift.yim23@gmail.com