สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0923558000074
 • การะเกด 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • การะเกดเฮิร์บ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10771
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • เครื่องหมาย อย. เครื่องหมายฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง การะเกด สรพิพัฒน์
 • การะเกด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-271336
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1578115, 099-1956565
 • อีเมล์
 • karaket95@yahoo.com