สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0225556000610
 • ศิรประภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไม้พันปี อินเตอร์วู้ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46494
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิรประภา โชควัฒนาพิสิษฐ์
 • ศิรประภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0869145463
 • อีเมล์
 • sira.xin.xin@gmail.com