สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545021735
 • ฤทัยทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 27103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • Trading & Engineering
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฤทัยทิพย์ สุนันทา
 • ฤทัยทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027189890
 • เบอร์มือถือ
 • 0917428204
 • อีเมล์
 • rutaithip2929sunt@gmail.com