สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3300400109826
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไคซิน เฮอร์เบิล ดริ๊งค์
 • วิษณุ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-7915541
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิษณุ เพียรเชาว์กุล
 • วิษณุ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0947915541
 • อีเมล์
 • aeroze@hotmail.com