สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมชัย อินทรชัยศรี
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหมอเห็ด ก้อนเห็ดฟาง, เห็ดฮีงการี, เห็ดนางฟ้าภูฏาน, เห็ดขอนขาว ,เห็ดโคนญี่ปุ่น ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิมชัย อินทรชัยศรี
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 091-0605595
 • เบอร์มือถือ
 • 086 220 6323
 • อีเมล์
 • chalerm93@hotmail.com