สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านหัวป่า (เขมิกาผลไม้แช่อิ่ม)
 • เขมิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม มะกอกแช่อิ่ม น้ำยำรสเด็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เขมิกา จิตร์บำรุง
 • เขมิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7566580
 • อีเมล์
 • bizclubsingburi@gmail.com