สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745539002036
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทองทวีอินเตอร์เคม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ อริยวงศ์วิวัฒน์
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028970670,028970301
 • เบอร์มือถือ
 • 0818688943
 • อีเมล์
 • twbmattresses@hotmail.com