สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554102980
 • ดำริห์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศักดิ์สุภา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทล่องแก่งระดับดี กรมการท่องเที่ยว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำริห์ รัตนชินกร
 • ดำริห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037-451211
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5151946
 • อีเมล์
 • saksupha2004@hotmail.com