สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0465551000172
 • จอมพจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาร์ซีเค อะกริมาร์เกตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องงอกหอมมะลิออร์แกนิค,"บ้านเฮา"และธัญพืชรวม Low GI ตราหมู่เฮา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จอมพจน์ เกษมรุ่งชัยกิจ
 • จอมพจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-812926
 • เบอร์มือถือ
 • 080-4196565
 • อีเมล์
 • vitoon8j@yahoo.com