สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชาวนา บ้านนอก ชาวนาของพระราชา
 • ทองใบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรอินทรีย์, ข้าวกล้อง, น้ำส้มสายชูหมักข้าวเหนียวดำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • KS Kalasin Food Safety
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทองใบ ไชยสิงห์
 • ทองใบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0862256229
 • อีเมล์
 • tongbai318@gmail.com