สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0253538000105
 • รัชนีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจตนารมณ์ภัณฑ์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 18119
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สิ่งพิมพ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัชนีย์ เทียบแก้ว
 • รัชนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7626466
 • อีเมล์
 • cheprint@yahoo.com