สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556031842
 • สิทธิชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมชชีน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 25922
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การกลึงกัดไสโลหะ
 • สินค้า/บริการ
 • รับผลิตรชิ้นสั่งตามสั่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • 028407074
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิทธิชัย ช่วงบุญศรี
 • สิทธิชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028159203
 • เบอร์มือถือ
 • 0849167345
 • อีเมล์
 • jobto03@hotmail.co.th