สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกคู่ครัวไทย
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิเชษฐ์ พูลสวัสดิ์
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0873350778
 • เบอร์มือถือ
 • 0873350778
 • อีเมล์
 • kukruathai@hotmail.com