สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575554000318
 • จีรวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวิลด์ โกรว์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • ปัจจัยเพื่อผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • 089-851-5909
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จีรวิทย์ วันชัย
 • จีรวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-550-9509
 • อีเมล์
 • worldgrow@hotmail.co.th