สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575548000191
 • เสฐียรพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47721
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • IFOAM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสฐียรพงษ์ แก้วสด
 • เสฐียรพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053666481
 • เบอร์มือถือ
 • 0869111379
 • อีเมล์
 • compostyui@hotmail.com