สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575558001335
 • วีรานันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมาร์ต เวลธ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47739
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ของที่ระลึก,วัตถุมงคล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วีรานันท์ ล้อสุวรรณวงค์
 • วีรานันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6789531
 • อีเมล์
 • gift_nut_6@hotmail.com