สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105548044957
 • มงคล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แม็ดดั๊กเจเวลส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46492
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มงคล ธรรมจรีย์
 • มงคล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863000940
 • เบอร์มือถือ
 • 0815640345
 • อีเมล์
 • mongkon.dh@madduckjewels.com