สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อ๊อดปลาเค็ม
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อ๊อดปลาเค็ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช GMP ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนวัฒน์ แก้วช่วงศรี
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020074445
 • เบอร์มือถือ
 • 0897693823
 • อีเมล์
 • aoddgreenfish@hotmail.com