สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศศินันท์ป้ายไม้
 • ศศินันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ป้ายไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศศินันท์ สุขศิริภูวรัตน์
 • ศศินันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818018088
 • เบอร์มือถือ
 • 0818018088
 • อีเมล์
 • wanna1105@hotmail.com