สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนตั้งต้น
 • พงศ์ไชย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักปลอดสารพิษ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076393238
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงศ์ไชย ปัณรานุวงศ์
 • พงศ์ไชย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076393238
 • เบอร์มือถือ
 • 0814256195
 • อีเมล์
 • p.pongchai@gmail.com