สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3102100647796
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่สุมิตธา
 • สมนึก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าว / ผลไม้ ออร์แกนิค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Organic Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมนึก ศรีสังข์สุข
 • สมนึก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818286024
 • อีเมล์
 • sumittha.farm@gmail.com