สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170300187606
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยบ้านท่าข้าม
 • จารุนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุนีย์ อิ่มสำราญ
 • จารุนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-4239940
 • อีเมล์
 • Jarunee0922354799@gmail.com