สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3410700140787
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร่มโพธิ์ไฮโดรโปนิกส์
 • กาญจนา ลากุล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • วัตถุดิบทางการเกษตร,วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร,สินค้าแปรรูปทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP,GMP,อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กาญจนา ลากุล เดวิส
 • กาญจนา ลากุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042137214
 • เบอร์มือถือ
 • 0819450900
 • อีเมล์
 • k.lakul.k@gmail.com