สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0573555001707
  • พรภัสสรินท์ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • พี.เอส. ฟาร์ม โลจิสติกส์
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 46201
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
  • สินค้า/บริการ
  • นำเข้า-ส่งออกสินค้า
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • โลจิสติกส์
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว พรภัสสรินท์ สกลภูวรักษ์
  • พรภัสสรินท์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 053664299
  • เบอร์มือถือ
  • 0897570639
  • อีเมล์
  • j-ood_shipping2012@hotmail.com