สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2770702/10914
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูปเขาเต่า
 • ไชยวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกและขอวทะเลแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอท๊อป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยวัฒน์ แจ้งสว่าว
 • ไชยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0839995833
 • เบอร์มือถือ
 • 0839299939
 • อีเมล์
 • jangsawang@gmail.com