สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3530200132083
 • ชื่อธุรกิจ
 • ส.เจริญฟาร์ม 2
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิมชัย สุทธิกุล
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054782017
 • เบอร์มือถือ
 • 0848861849
 • อีเมล์
 • charomchai@hotmail.com