สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170200329590
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิภารัศมิ์สมุนไพร
 • วิภารัศมิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิภารัศมิ์ ภิมุกต์รัตนนุกูล
 • วิภารัศมิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-3430981
 • อีเมล์
 • lako402@hotmail.com