สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านสีดาษ(Zidaz)
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า จำหน่ายปลีและส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนวัฒน์ แก้วเคน
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081 9649194
 • เบอร์มือถือ
 • 081 9649194
 • อีเมล์
 • hongvihonk@hotmail.com