สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านกลุ่มฮักฝ้าย
 • พิสิฐ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าพื้นเมือง ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า จำหน่ายปลีและส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิสิฐ จอมทะรักษ์
 • พิสิฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 091365 6295
 • เบอร์มือถือ
 • 091365 6295
 • อีเมล์
 • Pisit253424@gmail.com