สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0465549000021
 • มัณฑนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทรัพย์อนันต์สุข จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47524
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • Organic Thailand และ Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มัณฑนา เล็กสมบูรณ์
 • มัณฑนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0877750767
 • เบอร์มือถือ
 • 0898411499
 • อีเมล์
 • honghong.dd@gmail.com