สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0245538000557
 • ชัยรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10304
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงกวน มะม่วงดอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
 • ชัยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-813444
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4346464
 • อีเมล์
 • chairat2499@gmail.com