สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ploypradit
 • ธันยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าหนังแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
 • ธันยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0979291969
 • เบอร์มือถือ
 • 0979291969
 • อีเมล์
 • ploych.tc@gmail.com