สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท สมุนไพรคงคา จำักด
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. และ ฺBest Biz Awards 2016
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติศักดิ์ โภคา
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-225612
 • เบอร์มือถือ
 • 093-9651554
 • อีเมล์
 • uspbestbest@gmail.com