สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องดักจับยุงและแมลงวังดาล
 • นิพนธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดักจับยุงและแมลง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ptec (พระจอมเล้าลาดกะบัง)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิพนธ์ ประสงค์
 • นิพนธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817798737
 • เบอร์มือถือ
 • 0852222863
 • อีเมล์
 • j72727@gmail.com