สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอมกรุ่น กาแฟสด
 • รุ่งทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสด เบเกอรี่ ไอศกรีม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รุ่งทิพย์ ร่วมทอง
 • รุ่งทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027066215
 • เบอร์มือถือ
 • 0891334177
 • อีเมล์
 • robust2008@hotmail.com