สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100606938
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศรีพรรณ์ผ้าม่านปักมือ
 • วารุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วารุณี ปัญโญใหญ่
 • วารุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-3004966
 • อีเมล์
 • amam7171@hotmail.com