สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5160600045587
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่วินวิว
 • เหมฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่นตะวันและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เหมฤดี คงคามี
 • เหมฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-6062249
 • อีเมล์
 • tookta.h@hotmail.com