สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3509900138601
 • ชื่อธุรกิจ
 • โฮมสปาโปรดักส์
 • นายนพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ภายนอกร่างกายแปรรูปสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคประเภทเครื่องสำอาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายนพ เมฆสุต
 • นายนพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1951374
 • อีเมล์
 • nopmaksut@gmail.com