สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170200255090
 • ชื่อธุรกิจ
 • นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร
 • รภัส์วรีญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ และอื่น ไ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รภัส์วรีญ์ เทียมทันพร
 • รภัส์วรีญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-0669550
 • อีเมล์
 • rapaswaree.k@gmail.com