สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170100129629
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปข้าว"บ้านข้าวหอม"
 • สายพิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตแปรรูปและจำหน่ายข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สายพิน ชูเชื้อ
 • สายพิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-7240322
 • อีเมล์
 • sas715sas@gmail.com