สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุดมศักดิ์ จินดาพล
 • อุดมศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องแกง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุดมศักดิ์ จินดาพล
 • อุดมศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0871262590
 • เบอร์มือถือ
 • 0871262590
 • อีเมล์
 • u.chinpol@yahoo.co.th