สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พัชลี ศรีเพชร
 • พัชลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายข้าวไร่ดอกข่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พัชลี ศรีเพชร
 • พัชลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872798828
 • เบอร์มือถือ
 • 0872798828
 • อีเมล์
 • patchalee2009@hotmail.com