สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0355555000127
 • วิสิทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ช้างใหญ่ใจดี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68104
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยโสธร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิสิทธิ์ ภัทรจินดา
 • วิสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045177123
 • เบอร์มือถือ
 • 0818789455
 • อีเมล์
 • Donut7black@gmail.com