สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 6-51-03-04/1-0014
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนลำไยสีทองศรีลาภรณ์
 • นรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นรินทร์ ปาละตา
 • นรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-6210171
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1919729
 • อีเมล์
 • n_palata@hotmail.com