สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510101045727
 • ชื่อธุรกิจ
 • ณัฐพันธ์พร แฮนด์เมด
 • ณัฐพันธ์พร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถุงผ้าลดโลกร้อน กระเป๋าผ้ายกดอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 2 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัฐพันธ์พร กิจกิตติวิริยะ
 • ณัฐพันธ์พร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6127828
 • อีเมล์
 • naiyai2509@gmail.com